Nie przeocz - Casio

Wesołe zagadki matematyczne - konkurs na najlepszą zagadkę matematyczną

Casio

Wesołe zagadki matematyczne to konkurs skierowany do wszystkich rodziców, którzy chcą zatroszczyć się o edukację matematyczną swoich pociech. Przy okazji tego konkursu powstanie zbiór ciekawych i wartościowych zagadek matematycznych, które będzie można wykorzystywać także po zakończeniu akcji.

Zagadka matematyczna - 30.09.2013

Cegła waży 1kg i pół cegły. Ile waży cegła?

Żeby zobaczyć prawidłową odpowiedź na zagadkę matematyczną, zaznacz tekst po dwukropku: 2kg

Zagadka matematyczna - 1.10.2013

Płynęły kaczuszki strugą jedna za drugą. Ile kaczuszek płynęło strugą?

Żeby zobaczyć prawidłową odpowiedź na zagadkę matematyczną, zaznacz tekst po dwukropku: Trzy kaczuszki. Za drugą kaczuszką płynęła jeszcze jedna.

Zagadka matematyczna - 2.10.2013

Ojciec jest 5 razy starszy od swojego syna. Cztery lata temu ojciec był 13 razy starszy od swojego syna. Ile lat ma syn, a ile ojciec?

Żeby zobaczyć prawidłową odpowiedź na zagadkę matematyczną, zaznacz tekst po dwukropku: Ojciec ma 30 lat, a syn 6.

Zagadka matematyczna - 3.10.2013

Grupa przedszkolaków wyrusza na wycieczkę. Gdy ustawili się w pary, trójki oraz czwórki za każdym razem jeden przedszkolak był bez pary. Dopiero po ustawieniu się w piątki nikt nie pozostał sam. Ilu przedszkolaków było w grupie?

Żeby zobaczyć prawidłową odpowiedź na zagadkę matematyczną, zaznacz tekst po dwukropku: 25 przedszkolaków.

Zagadka matematyczna - 4.10.2013

Pewnego dnia w księgarni sprzedano 10 książek z informatyki i 5 książek z matematyki za łączną sumę 350 zł. Innego dnia sprzedano 7 książek z informatyki i 4 książki z matematyki za łączną sumę 260 zł. Ile kosztowała książka z informatyki a ile z matematyki?

Żeby zobaczyć prawidłową odpowiedź na zagadkę matematyczną, zaznacz tekst po dwukropku: Książka z informatyki kosztowała 20 zł a z matematyki 30 zł.

Zagadka matematyczna - 7.10.2013

Po zrobieniu wiosennych porządków, Paweł chciał się pozbyć znalezionych w domu niepotrzebnych rzeczy. Wszystko zapakował do małych i dużych pudełek. Do jednego ogromnego kartonu można włożyć 8 dużych pudeł lub 10 małych. Przedmioty zapakował tak, aby mógł przewieźć wszystko za jednym razem. Ostatecznie do bagażnika włożył kartony do których w sumie zapakował 96 pudeł. Ile było kartonów, jeśli wiemy, że tych, w których były tylko duże pudła, było więcej niż tych wypełnionych małymi?

Żeby zobaczyć prawidłową odpowiedź na zagadkę matematyczną, zaznacz tekst po dwukropku: Do bagażnika Paweł włożył 11 kartonów, w siedmiu z nich były duże pudła, a w pozostałych czterech małe.

Zagadka matematyczna - 8.10.2013

Mamy dwie monety o łącznej wartości 7 złotych. Jedna z nich nie jest monetą 5 złotową. Jakie to monety?

Żeby zobaczyć prawidłową odpowiedź na zagadkę matematyczną, zaznacz tekst po dwukropku: Są to monety 5 złotowa i 2 złotowa. W zadaniu jest napisane że jedna z nich nie jest monetą 5 złotową , za to druga moneta może być 5 złotowa.

Zagadka matematyczna - 9.10.2013

Autobusem jedzie 7 dziewczynek. Każda z nich ma 7 koszyków. W każdym koszyku znajduje się po 7 kotek. Każda kotka ma po 7 kociaków i po 4 nogi. Ile nóg jest w autobusie?

Żeby zobaczyć prawidłową odpowiedź na zagadkę matematyczną, zaznacz tekst po dwukropku: Jeśli przyjąć, że koty nie mają nóg, tylko łapy, to w autobusie jedzie 16 nóg (zakładając, że wśród ludzi, którzy jadą w autobusie nie ma inwalidów) Jeśli przyjąć, że jednak koty mają nogi, to w autobusie jadą 10992 nogi (7x7x7x4x7)+(7x2)+2+(7x7x7x4)=9604 + 1372 + 14+ 2=10992.

Zagadka matematyczna - 10.10.2013

W kwadratowym pokoju w każdym z czterech kątów siedzi myszka. Naprzeciwko każdej myszki siedzi również myszka. Także na ogonku każdej myszki siedzi myszka. Pytanie: Ile myszek znajduje się w pokoju?

Żeby zobaczyć prawidłową odpowiedź na zagadkę matematyczną, zaznacz tekst po dwukropku: Cztery. Ponieważ każda myszka siedzi na własnym ogonku

Zagadka matematyczna - 11.10.2013

Usiłowałem naprawić zegar. Teraz mała wskazówka działa doskonale, ale wskazówka minutowa przesuwa się w przeciwnym kierunku, ze stałą prędkością, mijając małą wskazówkę co 80 minut.
Pytanie: Jeśli o 6:30 mój zegar pokazuje prawidłową godzinę, to kiedy znów to zrobi?

Żeby zobaczyć prawidłową odpowiedź na zagadkę matematyczną, zaznacz tekst po dwukropku: Aby rozwiązać tę zagadkę, należy wyobrazić sobie, że zepsuta wskazówka porusza się prawidłowo, wiedząc jednocześnie, że porusza się ona w przeciwnym kierunku – tak, jakbyśmy mieli do dyspozycji dwie identyczne wskazówki. Zegar wskazałby prawidłową godzinę w momencie, w którym wyobrażona wskazówka chodząca prawidłowo spotka się z tą zepsutą. Prędkość wyobrażonej wskazówki to 1 kreska minutowa na minutę.

Ustalmy prędkość zepsutej wskazówki. Ponieważ przesuwa się ona w przeciwnym kierunku, ze stałą prędkością mijając małą wskazówkę co 80 minut, to jej prędkość wyniesie (60-20/3) kresek na 80 minut. Dlatego, że spotka ona małą wskazówkę, kiedy tamta wskaże godzinę 7:50, czyli przesunie się o 20/3 kresek minutowych. (mała ma szybkość 5 kresek minutowych na godzinę (60minut) więc w ciągu 80 minut minie 80*5/60=20/3 kresek minutowych)

Suma kresek, które przejdą wspólnie obie wskazówki (wyobrażona i zepsuta), aby dojść do prawidłowej godziny, wynosi (60-20/3) kresek. 

Można to ująć w postaci równania: niech x oznacza ilość kresek, które przejdzie wyobrażona wskazówka, wtedy zepsuta przejdzie (60-x) kresek.

Czas minie taki sam, więc równanie będzie wyglądało tak: x = (60-x) / ((60-20/3)/80). Wynik równania wynosi 35,91  (dokładnie 35 minut 365/401 minut - czyli ok. 35 minut i 55 s). Musimy je dodać do godziny 6:30.

O godzinie 7:05:55 zegar ponownie pokaże prawidłową godzinę.

Zagadka matematyczna - 14.10.2013

W procesie produkcyjnym świeczek przy produkcji każdych 10 sztuk można z odpadów zrobić jeszcze jedną. Ile świeczek można zrobić dodatkowo przy produkcji 1000 świeczek?

Żeby zobaczyć prawidłową odpowiedź na zagadkę matematyczną, zaznacz tekst po dwukropku: Przy produkcji 1000 świeczek i założeniu, że odpady z produkcji każdych 10 świeczek pozwalają na wyprodukowanie jednej świeczki, można wyprodukować 111 dodatkowych świeczek.

Zagadka matematyczna - 15.10.2013

Dwóch matematyków, Jan i Maciej, spotkało się na spotkaniu klasowym. Jan zapytał Macieja, w jakim wieku są jego dzieci. Ten odpowiedział, że ma trójkę dzieci, a iloczyn ich wieku to 72. Jan odparł, że ta informacja nie jest wystarczająca. Maciej wówczas powiedział, że suma ich wieku to 14. Jan znowu odparł, że ma za mało informacji. Maciej wreszcie dodał, że jego najmłodsze dziecko ma na imię Ania. Jan natychmiast poprawnie zgadł, w jakim wieku są dzieci Macieja.
Pytanie: W jakim wieku są dzieci Macieja?

Żeby zobaczyć prawidłową odpowiedź na zagadkę matematyczną, zaznacz tekst po dwukropku:
Na początku należy wypisać wszystkie możliwe kombinacje wiekowe, których iloczyn daje 72:

1 * 1 * 72 = 72
1 * 2 * 36 = 72
1 * 3 * 24 = 72
1 * 4 * 18 = 72
1 * 6 * 12 = 72
1 * 8 * 9 = 72
2 * 2 * 18 = 72
2 * 3 * 12 = 72
2 * 4 * 9 = 72
2 * 6 * 6 = 72
3 * 3 * 8 = 72
3 * 4 * 6 = 72

Następnie należy wybrać spośród nich te, których suma daje 14. Są dwie możliwości:

2 + 6 + 6 = 14
3 + 3 + 8 = 14

Ponieważ Maciej ma najmłodsze dziecko, to odpada druga możliwość (z której wynika jakby najmłodszych dzieci było dwoje), pozostaje jedynie pierwsza, że dzieci mają 2, 6 i 6 lat.

Matematyka to jedna z najważniejszych nauk, jednak często nasze dzieci mają problem z jej nauczeniem się. Jedną z dobrych metod motywacji do nauki matematyki są zagadki matematyczne. Pozwalają one podejść do poważnej nauki w ciekawy dla dziecka sposób i uczą logicznego myślenia poprzez zabawę.

"Znajomość matematyki w największym stopniu sprzyja rozwijaniu logicznego myślenia." J. Mitropolski

Czy zadajecie swoim dzieciom matematyczne zagadki? Czy sami pamiętacie takie zagadki z własnego dzieciństwa? Przypomnijcie sobie te najciekawsze, najzabawniejsze, najtrudniejsze, a może najbardziej zaskakujące.

Uwaga!!! Już możecie brać udział w konkursie "Wesołe zagadki matematyczne" na fanpage'u Dziecko Najlepsza Inwestycja. Na uczestników czekają interesujące nagrody - kalkulatory marki Casio ufundowane przez firmę Zibi S.A.! Możecie zgłaszać własne ciekawe zagadki oraz rozwiązywać zagadki matematyczne nadesłane przez innych.

Przebieg konkursu "Wesołe zagadki matematyczne"

1 etap konkursu - nadsyłanie zagadek matematycznych

  • do 17 października do godziny 17.00 będziecie mogli przesyłać, za pomocą aplikacji konkursowej, ciekawe zagadki matematyczne, wraz z odpowiedziami (te ostatnie będą oczywiście widoczne tylko dla organizatorów). Jednocześnie będzie trwało głosowanie na najciekawsze zgłoszenie... a każda nadesłana i zaakceptowana przez organizatorów zagadka zostanie zamieszczona w tym artykule.

2 etap konkursu - rozwiązywanie zagadek matematycznych

  • 30 września zacznie się druga część konkursu "Wesołe zagadki matematyczne" - akcja odgadywania prawidłowych odpowiedzi na nadesłane dotychczas zagadki, które będą codziennie (oprócz weekendów) zamieszczane w tym artykule. Odpowiedzi należy przesyłać mailem, na adres: konkurs@zakupydladziecka.pl. Uczestnicy, którzy wykażą się najszybszym refleksem i najlepszym zmysłem matematycznym, dostaną nagrody od sponsora - firmy Zibi S.A - dystrybutora produktów marki Casio.

Nagrody w konkursie "Wesołe zagadki matematyczne"

     

Kalkulator graficzny
Casio FX-9750GII

nagroda główna

    Kalkulator naukowy
Casio FX-991ES Plus

- 2szt
  Szkolny kalkulator Casio LC-401LV
30 kalkulatorów w dwóch kolorach

Zagadki matematyczne na rozgrzewkę

Wesoła zagadka matematyczna nr1. Dziś syn jest 3 razy młodszy od ojca, ale jeszcze 5 lat temu on był 4 razy młodszy od ojca. Ile syn ma lat?

Wesoła zagadka matematyczna nr2. Rozmowa dwóch przedszkolaków:

- Daj mi jabłko i będę miał 2 razy więcej niż Ty

- Nie lepiej ty mi daj i będziemy mieli po równo.

Ile każdy z przedszkolaków ma jabłek?


            

Zobacz też:

Firmy