Nie przeocz - Fundacja Dzieci Niczyje

Rodzice zastępczy - Kodeks Bezpiecznej Opieki

Fundacja Dzieci Niczyje

Dziecko, które trafia do rodziny zastępczej, często ma za sobą traumatyczne przeżycia przemocy i doświadczenia zerwanych więzi. Rodzice zastępczy i profesjonaliści potrzebują wiedzy i narzędzi, aby skutecznie je wspierać. Odpowiedzią na te potrzeby będzie Kodeks Bezpiecznej Opieki.

Tworzą go wspólnie Fundacja Dzieci Niczyje, Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej, Fundacja Przyjaciółka i Fundacja Jedno Serce. Inicjatywa została objęta honorowym patronatem Ministerstwa Sprawiedliwości. Adresatami Kodeksu Bezpiecznej Opieki będą przede wszystkim opiekunowie zastępczy, członkowie ich rodzin oraz profesjonaliści, którzy ich wspierają.

Zostaną w nim zebrane zasady, którymi powinni się kierować rodzice zastępczy, aby dziecko w nowej rodzinie było bezpieczne. Kodeks ma być nie tylko kompendium "dobrych praktyk" w codziennym życiu rodziny zastępczej, ale także swego rodzaju poradnikiem, jak wspierać dziecko i jego potencjał, jak radzić sobie z trudnymi sytuacjami, które są wyzwaniem dla każdej takiej rodziny.

Wg danych Ministerstwa Sprawiedliwości pod opieką rodziców zastępczych w Polsce znajduje się blisko 46 tys. dzieci (2012 r.).

Rodzice zastępczy mogą czuć się osamotnieni i bezradni wobec problemów dzieci. Brak wsparcia w takich sytuacjach może skutkować oddaniem przyjętego dziecka do placówki opiekuńczo-wychowawczej czy rozpadem małżeństwa rodziców zastępczych. Kodeks jest odpowiedzią na potrzeby środowiska związanego z rodzinną opieką zastępczą.

W Kodeksie Bezpiecznej Opieki znajdą się informacje nt. rodzajów zagrożeń wobec dziecka, wskazówki jak je chronić i wspierać w rozwoju oraz jak ułatwić mu odnalezienie się w nowym środowisku. Autorzy położą nacisk nie tylko na rolę rodziców zastępczych, ale także koordynatorów i pracowników socjalnych. Kodeks odniesie się także do sytuacji dzieci biologicznych opiekunów zastępczych, które w Polsce są najczęściej niezauważane w systemie.

 

Kodeks Bezpiecznej Opieki powstaje na wzór rozwiązań opisanych przez brytyjską organizację Fostering Network "Safer Caring".

Projekt sponsorowany jest przez Ambasadę Brytyjską.

            

Zobacz też:

Firmy