Nie przeocz - Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie

"Nie ma dzieci - są ludzie" - wystawa promująca prawa dziecka

Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie

Celem wystawy "Nie ma dzieci - są ludzie" było pokazanie historii kształtowania się praw dziecka. Polska na tym polu ma wielkie zasługi. Na świecie mówią wręcz, że Polska jest ojczyzną praw dziecka. I jest to fakt.

A wszystko zaczęło się od Starego Doktora… Warto o tym pamiętać w Roku Janusza Korczaka.

Wystawę "Nie ma dzieci - są ludzie" będzie można oglądać od 14.09.2012 do 17.09.2012
na ogrodzeniu wzdłuż ulicy Agrykoli przy pawilonie Ermitażu w Łazienkach Królewskich w Warszawie.

Wystawa "Nie ma dzieci - są ludzie" składa się z dwudziestu kolorowych, ciekawie zaprojektowanych plansz. Na początku - plansze prezentujące dorobek życia Janusza Korczaka, pierwszego nieformalnego rzecznika praw dziecka. Szczególny nacisk został położony na przekazanie jego myśli pedagogicznej i wiedzy o stworzonym przez niego systemie opieki nad dziećmi, znacznie wyprzedzającym standardy obowiązujące w czasach, w których żył.

Staremu Doktorowi cały czas towarzyszyło przekonanie o tym, że dziecko nie jest przedmiotem opieki i troski, lecz podmiotem, którego prawa i interesy zawsze powinny być respektowane. To wartości ponadczasowe, bardzo aktualne także i teraz.

Kolejne plansze są poświęcone Deklaracjom Praw Dziecka i Konwencji o Prawach Dziecka, zwanej Światową Konstytucją Praw Dzieci. Polska odegrała szczególną rolę przy tworzeniu tego dokumentu. To właśnie nasz kraj złożył w Komisji Praw Człowieka ONZ projekt Konwencji i zabiegał o jej uchwalenie. Została podpisana 20 listopada 1989 roku. Do tej pory jest podstawowym aktem prawnym, na który powołują się instytucje i osoby podejmujące działania na rzecz ochrony praw dziecka.

W kształtowaniu praw dziecka ważną rolę odegrały organizacje pracujące na rzecz dzieci - UNICEF, Komitet Ochrony Praw Dziecka, harcerstwo. No i oczywiście Order Uśmiechu, który w tym roku obchodzi swoje 45. urodziny. Idee tego jedynego w świecie odznaczenia przyznawanego dorosłym przez dzieci są swoistą realizacją testamentu Starego Doktora. Dzieci uzyskały wyraźny głos, mogąc wyróżniać osoby, które ich dobro stawiają zawsze na pierwszym miejscu. Dlatego to właśnie działalności tych organizacji poświęcone są kolejne plansze wystawy.

I tak powoli dochodzimy do współczesności i działalności Rzecznika Praw Dziecka RP, stojącego na straży przestrzegania praw dziecka. Pracy tej instytucji poświęcone są cztery ostatnie plansze.

16 września 2011 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił - na wniosek Rzecznika Praw Dziecka RP - rok 2012 Rokiem Janusza Korczaka. W tym roku, w sierpniu, obchodziliśmy 70-lecie tragicznej śmierci tego wielkiego człowieka, zamordowanego w nazistowskim obozie zagłady w Treblince.

W październiku będziemy natomiast obchodzili 100-lecie założenia Domu Sierot przy ul. Krochmalnej w Warszawie. Jest to więc rok szczególny do przypomnienia idei stworzonej przez Janusza Korczaka i wywołania wielkiej społecznej dyskusji o potrzebach i prawach dziecka.

Do tej pory wystawa "Nie ma dzieci - są ludzie" była prezentowana w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej, w Rabkolandzie w Rabce Zdroju. Również można ją oglądać w warszawskim metrze (na kolejnych stacjach jest wystawiana od marca 2012 do lutego 2013 roku).

Istnieje także możliwość nieodpłatnego pobrania plików graficznych poszczególnych planszy ze strony Roku Janusza Korczaka (www.2012korczak.pl) i wydrukowania jej we własnym zakresie.(w celu uzyskania plików do druku proszono o maila na adres: kontakt@2012korczak.pl) Z tej propozycji skorzystało ok. 70 podmiotów.

Wystawa "Nie ma dzieci - są ludzie" została wydrukowana także w wersji anglojęzycznej. Korzystają z niej polskie placówki zagraniczne, by promować w świecie dorobek Janusza Korczaka i prawa dziecka.

            

Zobacz też:

Firmy