Nie przeocz - Prognity sp. z o.o.

Chmurkowo.pl - e-dziennik dla nowoczesnych przedszkoli

Prognity sp. z o.o.

Chmurkowo.pl to dziennik elektroniczny (e-dziennik), który pomaga w sprawnej administracji przedszkolem, a rodzicom daje kontrolę nad rozwojem swojego dziecka.

E-dziennik Chmurkowo.pl - pierwszy system niemal w pełni informatyzujący pracę przedszkola. Od startu systemu w 2011 roku skorzystało z niego już kilkadziesiąt placówek.

Jednak Chmurkowo to coś więcej niż e-dzienniki popularne już w gimnazjach i liceach. Nowy serwis pozwala m.in. na: publikację internetowej wizytówki przedszkola, sprawny nadzór nad placówką w ramach korzystania z gotowych szablonów ewaluacji i kontroli, zamieszczanie atrakcyjnych materiałów edukacyjnych przez nauczycieli czy prowadzenie sprawnej dokumentacji w zamieszczonych na platformie formularzach. Planowana jest także wyszukiwarka przedszkoli oraz inne narzędzia do promocji online.

Chmurkowo nie tylko przyspieszy pracę nauczycielom i administracji przedszkola, ale także wzmocni relację na linii rodzic - nauczyciel (z korzyścią dla dziecka). Autorką pomysłu jest nauczycielka wychowania przedszkolnego, która zauważyła, że rodzice - mimo częstych wizyt - nie zawsze są na bieżąco z tym, co się dzieje w przedszkolu. Przykładowo: nauczyciele dwa razy w roku wypełniają arkusze rozwoju dzieci, ale ilu rodziców kiedykolwiek widziało te zestawienia?

Dzięki e-dziennikowi Chmurkowo.pl rodzice mają dostęp on-line do systemu aktualnych arkuszy, które dają możliwość śledzenia na bieżąco procesu rozwoju własnego dziecka. Rodzice mogą także uczestniczyć w codziennym życiu przedszkola dzięki udostępnianym galeriom zdjęć, systemowi wiadomości mailowych oraz ankiet on-line pozwalających na wyrażenie opinii o funkcjonowaniu przedszkola.

Jak funkcjonowanie platformy Chmurkowo sprawdza się w praktyce? Jako przykład może posłużyć Przedszkole Miejskie nr 28 w Łodzi, które skorzystało z innowacyjnego projektu.

- Rodzice zareagowali bardzo spontanicznie na pomysł wprowadzenia Chmurkowa. Platforma pozwoliła nam na budowanie głębszych relacji ze światem rodziców i zaangażowanie ich w życie przedszkola. Usprawniło to też przepływ informacji między nauczycielem i dyrektorem. Dodatkowo ułatwiło realizację priorytetów i spełnienie wymagań nadzoru pedagogicznego. - tłumaczy Joanna Wasielewska, dyrektor Przedszkola.

E-dziennik i cała platforma cieszą się również dużym zainteresowaniem za strony rodziców, co potwierdza nauczycielka łódzkiego przedszkola, Katarzyna Stępień: "Rodzice codziennie zaglądają na Chmurkowo w poszukiwaniu nowych zdjęć i wpisów związanych z ich dziećmi. Chętnie piszą wiadomości i jak sami mówią - wreszcie wiedzą, ile ciekawych rzeczy dzieje się w przedszkolu".

Projekt jest realizowany w ramach działania 8.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka przez łódzką firmę Prognity, która otrzymała na niego dofinansowanie w 2010 roku. Cała platforma od strony technologicznej jest pomysłem autorskim, a wszystkie funkcjonalności są wprowadzane przez zespół Prognity, co pozwala na ciągłe udoskonalanie produktu i odpowiadanie na bieżące potrzeby przedszkoli i rodziców.

- Model biznesowy jest oparty o niewielkie semestralne płatności za każde dziecko wprowadzone do systemu. Pozwala to na dużą elastyczność wydatków. Na korzystanie z systemu stać jest zarówno niewielkie prywatne przedszkola jak i bardzo duże placówki - mówi Piotr Wardaszko, Architekt IT współtworzący Chmurkowo - Wdrażamy także kilka nowych funkcjonalności, które jeszcze bardziej poszerzą możliwości przedszkola on-line - dodaje Emil Narożnik, Kierownik Projektu.

Więcej informacji o projekcie na stronie: www.chmurkowo.pl

            

Zobacz też:

Firmy