Nie przeocz - IBSS Biomed

Probiotyki dla dzieci a alergia

IBSS Biomed

Znowu wysypka...co tym razem uczula - truskawki? Czekolada? Proszek do prania? A może kot sąsiadów? Listę można mnożyć bez końca. Rodzice alergików doskonale wiedzą, jak ta przypadłość komplikuje życie. Jednak żeby komplikowała mniej, to warto wiedzieć o niej jak najwięcej i poznać opinie specjalistów.

Alergia stała się epidemią XXI wieku, zwłaszcza w krajach wysokorozwiniętych, w których już ponad 1/3 ludzi choruje na choroby alergiczne. Badania przeprowadzone w Polsce umiejscawiają nasz kraj wśród społeczeństw o wysokiej zachorowalności na alergię.

Co to jest alergia i marsz/maraton alergiczny

Alergia (inaczej uczulenie) to nieprawidłowa czyli nadmierna odpowiedź układu immunologicznego na substancje (alergeny) normalnie występujące w środowisku. Choroba alergiczna często zaczyna się w pierwszym roku życia i rozwija się przybierając różne postacie u starszych dzieci i dorosłych. Takie zjawisko nazywamy marszem/maratonem alergicznym. Typowym przykładem marszu alergicznego jest rozwój astmy oskrzelowej (najcięższej postaci alergii) u osób, które w dzieciństwie miały objawy alergii pokarmowej (najczęściej pod postacią atopowego zapalenia skóry).

Chociaż większość dzieci w ciągu 2 - 3 lat nabywa tolerancji na pokarmy, na które jest uczulona, to jednak nie oznacza, że wszystkie "wyleczyły" się z alergii. U około 50 - 60% dzieci, u których wystąpiło atopowe zapalenie skóry rozwija się w późniejszym wieku astma oskrzelowa i/lub alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa (katar sienny). Jeżeli w rodzinie dziecka są osoby chorujące na alergię, wtedy odsetek ten wzrasta nawet do 80%.

Pamiętajmy, że jak najwcześniejsze rozpoznanie alergii oraz odpowiednie leczenie pozwala przerwać marsz alergiczny, dlatego tak ważna jest znajomość pierwszych objawów alergii.

Jak wcześnie rozpoznać alergię u dziecka?

Pierwsze objawy alergii mogą pojawić się już u kilkumiesięcznych niemowląt jako alergia pokarmowa - uczulenie na składniki pokarmu. W wieku niemowlęcym najważniejszym alergenem pokarmowym jest mleko krowie. Również jaja kurze, soja, pszenica, ryby, skorupiaki, orzeszki ziemne i inne orzechy mogą wywoływać alergię. Objawy są zróżnicowane i dotyczą wielu narządów.

Najczęściej występuje reakcja dwu- lub wielonarządowa. Dominują objawy ze strony skóry, układu pokarmowego i układu oddechowego. Na skórze pojawiają się zmiany, które opisuje się jako atopowe zapalenie skóry (zwane również skazą białkową) z typowym świądem skóry, suchością i skłonnością do zakażeń skóry. Zmiany skórne u niemowląt są zlokalizowane na policzkach (szorstkie, polakierowane, zaczerwienione policzki) i po stronie wyprostnej kończyn (mogą też występować na całym ciele).

Natomiast u dzieci starszych i dorosłych pojawiają się w okolicach zgięciowych dużych stawów, na karku, stopach i dłoniach. Ze strony układu pokarmowego występują zmiany konsystencji stolca, częste wypróżnianie (biegunki), wymioty, u niemowląt kolki, u dzieci starszych - bóle brzucha.

Dzieci z alergią na białka krowiego pochodzenia często mają infekcje górnych dróg oddechowych, szczególnie zapalenie oskrzeli (obturacyjne, spastyczne zapalenie oskrzeli), zapalenia ucha środkowego, nieżyt nosa (u niemowląt pojawia się sapka). Niemowlęta są drażliwe i płaczliwe, starsze dzieci mogą skarżyć się na bóle głowy, bezsenność, są nadpobudliwe. W większości opisane objawy są procesem przewlekłym, chociaż u niektórych dzieci może wystąpić natychmiastowa reakcja alergiczna np. pokrzywka lub obrzęk, a nawet wstrząs anafilaktyczny.

Badania dodatkowe w alergii

Istnieje wiele badań dodatkowych, które pomagają rozpoznać alergię. Należy jednak pamiętać, że zwłaszcza u małych dzieci badania te mogą wypaść negatywnie, dlatego też rozpoznanie oparte jest na obserwacji objawów, które występują u dziecka. To rodzice/opiekunowie dziecka wstępnie rozpoznają alergię - zaczerwienione policzki, sucha skóra, sapka, kolka, wzdęty brzuch, biegunka - to pierwsze objawy, które wskazują na alergię u najmniejszych dzieci.

U dzieci starszych zwracają naszą uwagę podkrążone oczy, długie rzęsy, język geograficzny, tzw. salut alergiczny (pocieranie nosa ku górze wewnętrzną stroną dłoni). Dlaczego coraz częściej chorujemy na alergię Alergia jest chorobą o podłożu genetycznym, czyli dziedziczy się z pokolenia na pokolenie, ale geny wpływają na rozwój alergii w 60%. W 40% to środowisko kształtuje odpowiedź alergiczną.

Wśród czynników środowiskowych największą rolę w rozwoju alergii ma "zachodni styl życia", czyli zwiększony reżim higieniczny, częste przyjmowanie antybiotyków, nieliczna rodzina. W mniejszym stopniu niż wcześniej przypuszczano, że na występowanie alergii wpływają zanieczyszczenia komunikacyjne i przemysłowe (największy odsetek chorych występuje w krajach skandynawskich!!!).

Natomiast coraz większe znaczenie przypisuje się zmianom mikroflory jelitowej zasiedlającej przewód pokarmowy (tzw. mikrobiotyczna teoria rozwoju alergii). Teoria mikrobiologiczna zakłada, że za wzrost występowania alergii odpowiada zmieniona mikroflora jelitowa społeczeństw wysokorozwiniętych.

Bakterie jelitowe są konieczne do prawidłowego rozwoju i dojrzewania układu immunologicznego. Uważa się, że nadmierna "sterylizacja" życia już od momentu urodzenia powoduje ograniczony kontakt z bakteriami, co skutkuje zaburzoną kolonizacją przewodu pokarmowego. Badania potwierdzają, że u niemowląt, które w przyszłości zachorują na alergię stwierdza się obniżenie liczby bakterii jelitowych z rodzaju Bifidobacterium i Lactobacillus.

Probiotyki dla dzieci a alergia

Mikrobiotyczna teoria rozwoju alergii dała podstawy do stosowania probiotyków zarówno w leczeniu, jak i profilaktyce chorób alergicznych. Probiotyki to niepatogenne organizmy, które wyizolowane są z przewodu pokarmowego zdrowych ludzi. Pamiętajmy, że nie wszystkie probiotyki dla dzieci działają tak samo.

Większość probiotyków podanych doustnie reguluje zaburzenia w składzie mikroflory jelitowej, ale tylko niektóre szczepy probiotyczne jednocześnie aktywują układ immunologiczny w kierunku anty-alergicznym. Ostatnie doniesienia naukowe pokazały, że działanie tego samego probiotyku w alergii jest odmienne w różnych krajach - mają korzystny efekt w krajach skandynawskich, nie działają natomiast w Niemczech, czy Holandii.

Dlatego w alergii powinniśmy stosować tylko takie probiotyki dla dzieci, które mają badania kliniczne przeprowadzone w kraju, w którym będą stosowane!

Jedynym probiotykiem znajdującym się na rynku polskim, który posiada takie badania jest mieszanina trzech szczepów bakterii: Lactobacillus casei ŁOCK 0900, Lactobacillus casei ŁOCK 0908 i Lactobacillus paracasei ŁOCK 0919 (preparat Latopic). Szczepy te zostały wyizolowane ze zdrowej polskiej populacji, są bezpieczne, mają działanie anty-patogenne, regulują odpowiedź immunologiczną organizmu na alergeny i indukują dojrzewanie bariery jelitowej (uszczelniają nabłonek jelitowy), co ma szczególne znaczenie u małych dzieci z alergią pokarmową.

Dzieci z alergią na białka mleka krowiego leczone dietą bezmleczną, u których stosowano preparat Latopic mają mniej nasilone objawy skórne, szybciej rozwijają tolerancję na mleko oraz rzadziej chorują na spastyczne zapalenie oskrzeli niż dzieci pozostające tylko na diecie. Podawanie preparatu zmniejsza również stosowanie leków anty-histaminowych.

Kiedy i jak długo należy stosować probiotyki

Anty-alergiczne działanie probiotyków dla dzieci jest optymalne w okresie kształtowania się mikroflory jelitowej, czyli do drugiego roku życia. W tym okresie również układ immunologiczny "uczy się" tolerancji na większość alergenów. Dlatego probiotyki powinno się stosować jak najwcześniej. Im dłużej podajemy probiotyki, tym lepiej, gdyż skład mikroflory również zmienia się wraz z rozwojem dziecka i zależy od diety, trybu życia, położenia geograficznego, stosowania antybiotyków. Profilaktycznie probiotyki mogą być podawane już w okresie ciąży, zwłaszcza w rodzinach obciążonych genetycznie alergią, a następnie tuż po urodzeniu.

Korzystny efekt profilaktycznego działania probiotyków (zmniejszenie częstości występowania alergii, głównie atopowego zapalenia skóry w pierwszych latach życia) uzyskuje się, gdy probiotyki podajemy codziennie przez co najmniej 1 miesiąc przed planowanym porodem, a następnie przynajmniej przez dalszych 6 miesięcy życia dziecka.

U pacjentów, u których wystąpiły już objawy alergii, najlepsze efekty lecznicze probiotyków uzyskano u małych dzieci z atopowym zapaleniem skóry i alergią pokarmową, u których probiotyki podawano codziennie przez okres co najmniej 3 miesięcy.

            

Zobacz też:

Firmy