Nie przeocz - Smyk.com

Święta – czas spełniania dziecięcych życzeń

Smyk.com

SMYK – największa w Polsce sieć sklepów dla dzieci po raz trzeci przeprowadziła badanie wśród rodziców dzieci w wieku 0-14 lat na temat świątecznych marzeń ich pociech oraz planów związanych z zakupem gwiazdkowych prezentów.

Badanie „Postawy i zwyczaje związane z zakupem prezentów gwiazdkowych dla dzieci”* zostało zrealizowane na zlecenie SMYKA na reprezentatywnej próbie polskich rodziców mających dzieci w wieku 0-14 lat. Tegoroczne wyniki zostały zestawione z danymi z 2014 roku, dzięki czemu możliwa była analiza zmian na przestrzeni dwóch ostatnich lat.

Kto widział Świętego Mikołaja?

Nie jest wielkim zaskoczeniem fakt, że w porównaniu z 2014 rokiem podobny odsetek dzieci wierzy w Świętego Mikołaja. Co ciekawe jednak, istotnie więcej najmłodszych dzieci – w wieku 1-3 lat oczekuje przybysza z Laponii (w 2014 r, – 62%, w 2016 r. – 85%). Znacząco natomiast spadł odsetek dzieci przekonanych o istnieniu Mikołaja w grupie dzieci najstarszych – w wieku 9-14 lat (z 45% do 22%) – co może być związane z wzrastającą w tej grupie popularnością Internetu, a w szczególności mediów społecznościowych.

Kiedy marzenia się spełniają?

Spośród rodziców znających życzenia swoich dzieci, ponad 90% planuje je spełnić. Najczęściej wskazywanym powodem niespełniania życzeń jest brak funduszy, jednak tylko pozornie jest to główna bariera. Zazwyczaj wpływ mają też dodatkowe argumenty, np. przekonanie, że dziecko jest na dany prezent za duże lub za małe.

Duży wpływ na spełnianie marzeń ma też subiektywna sytuacja materialna. Rodzice pewnie czujący się ze swoim budżetem chętniej spełniają marzenia swoich dzieci, nawet jeśli obiektywnie nie należą do najlepiej sytuowanych. Zdecydowana większość rodziców deklaruje, że przy wyborze gwiazdkowych prezentów kieruje się tym, czego pragnie dziecko, a nie tym, co sami uważają za dobre i potrzebne. Największą jednak barierą spełniania tych marzeń okazuje się brak wiedzy na ich temat.

Niemal jedna trzecia rodziców przyznaje, że trudno im powiedzieć, o czym marzy ich dziecko. Istotnie częściej zdarza się to wśród ojców i rodziców najmłodszych dzieci – co prawdopodobnie jest związane z wiekiem ich dziecka, które nie umie jeszcze opisać swoich marzeń. 53% rodziców dzieci w wieku 1-3 lat przyznaje, że trudno im powiedzieć, co chciałoby dostać ich dziecko.

– Po wykluczeniu z grupy badawczej rodziców najmłodszych dzieci statystyka wygląda tylko nieco inaczej – mówi Aleksandra Furman, badaczka z Maison & Partners. Odsetek rodziców, którzy przyznają, że nie wiedzą, o czym marzy ich dziecko spada z 28% do 21% – ale nadal jest to aż jedna piąta spośród nich. Pokazuje to, że nieznajomość marzeń dzieci nie wynika tylko i wyłącznie z wieku dziecka – może też brać się z relacji, braku zainteresowania, braku czasu lub temperamentu dziecka, np. tego, że nie mówi ono o swoich marzeniach. Warto więc już teraz zapytać dzieci o ich życzenia lub wspólnie napisać list do Świętego Mikołaja.

 

 

Jakie prezenty znajdą dzieci pod choinką?

Najczęściej kupowanym prezentem świątecznym niezmiennie są zabawki – 7 na 10 rodziców spodziewa się, że właśnie taki prezent otrzyma ich dziecko. Przede wszystkim są prezentem dla chłopców, podczas gdy dziewczynki coraz częściej obdarowywane są ubraniami. Największy wzrost można zaobserwować w przypadku słodyczy (w 2014 r. – 26%, w 2016 r. – 51%), puzzli i gier (w 2014 r. – 25%, w 2016 r. – 49%), a także sprzętu sportowego (w 2014 r. – 10%, w 2016 r. – 32%) oraz książek (w 2014 r. – 20%, w 2016 r. – 48%).

*Badanie „Postawy i zwyczaje związane z zakupem prezentów gwiazdkowych dla dzieci” zostało zrealizowane przez Maison & Partners na zlecenie firmy SMYK we wrześniu 2016 r. na próbie 501 rodziców i opiekunów dzieci w wieku 0-14 lat. Badanie przeprowadzono metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI).

            

Zobacz też:

Firmy