Ekspert radzi - Pedagog

W jaki sposób "szkoła" pomaga dzieciom, które mają problemy z nauką?

Katarzyna Wodnicka-Sałacińska Pedagog

W polskiej szkole istnieje zorganizowany system pomocy dzieciom z problemami w nauce. Każdy kto ma kłopoty z opanowaniem danego materiału i wymaga pomocy, może skorzystać (na wniosek nauczyciela i za zgodą rodziców) z zajęć dydaktyczno - wyrównawczych.

W sytuacji gdy chcesz skorzystać z systemu pomocy dzieciom, które mają problemy z nauką, nie jest konieczna opinia Poradni.

Jeśli dziecko jest zdiagnozowane i posiada dokument, w którym rozpoznane zostały specyficzne trudności w uczeniu się i stwierdzono dysleksję, dysgrafię, dysortografię, bądź dyskalkulię, a w zaleceniach określono potrzebę objęcia ucznia zajęciami korekcyjno - kompensacyjnymi, wówczas zostaje on objęty opieką specjalisty terapii pedagogicznej i włączony do takiej formy zajęć.

Jeżeli w szkole nie ma terapeuty pedagogicznego, warto udać się do Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, w której pracują specjaliści prowadzący zajęcia tego rodzaju.            

Zobacz też:

Pozostałe pytania

Praktyczne porady jak nauczyć dziecko ładnie pisać

Marta Baran Pedagog

Wielu rodziców zastanawia się, jak nauczyć dziecko ładnie pisać. To trudne zadanie, ale nie niemożliwe. Sprawdź, co powinieneś wiedzieć!

Czytaj dalej
Prace plastyczne dzieci - o czym warto wiedzieć

Marta Baran Pedagog

Dobrze jest zadbać, aby dziecko miało możliwość wyrażania siebie poprzez prace plastyczne. Poza umiejętnościami artystycznymi, twórczość plastyczna daje wiele innych korzyści.

Czytaj dalej
Analiza rysunków dziecka - co powinno zaniepokoić?

Marta Baran Pedagog

Rysunek szczęśliwego i prawidłowo rozwijającego się dziecka jest barwny, kolorowy. Postacie mieszczą się na kartce, są uśmiechnięte, zadowolone. Rysunek jest bogaty w treści i pogodny w nastroju. Niepokój powinny wzbudzić pewne, powtarzające się w pracach dziecka elementy.

Czytaj dalej
Prawidłowe trzymanie ołówka - preludium do nauki pisania

Marta Baran Pedagog

Przygotowanie do opanowania sztuki pisania rozpoczyna się już we wczesnym dzieciństwie, kiedy maluch chwyta wszystko, co ma w zasięgu ręki i stara się tym manipulować. W jaki sposób można wspomagać rozwój sprawności manualnej dziecka? Zwróć uwagę np. na prawidłowe trzymanie ołówka.

Czytaj dalej

Zadaj pytanie

Masz pytanie, ale nie znalazłeś odpowiedzi? Zadaj je jednemu z naszych ekspertów.

Nasi Eksperci